Φαράγγι

   Αταύτιστος ως προς την ακριβή του θέση οικισμός της Ενετικής περιόδου, που τοποθετείται στην περιοχή της πρώην επαρχίας Μονοιφατσίου.

 Ενετικές Απογραφές 

1583  33 κάτ.   ''Farangi    (P. Castrofylaka)

1630        ''Farangi''           (Bassilicata)

 

  Κατα την περίoδο της Τουρκοκρατίας κατοικήθηκε απο μικτό πληθυσμό, ενώ στην απογραφή του 1650 αναφέρεται ως μετόχι.

  Οθωμανικές Απογραφές 

1650  νοικοκ. φορολ. 8   (Faragi)

1670      2 χαράτσα         (Faraki)

 

Πηγές

Σ. Σπανάκης - Πόλεις και χωριά της Κρήτης

digitalcrete.ims.forth.gr