Χαρμάν

 

   Αταύτιστος οικισμός με Τούρκικη ονομασία.

   Καταγράφεται σε έγγραφο του Καδή του Χάνδακα το 1755.

 

Πηγές 

Ν. Σταυρινίδης - Μεταφράσεις