Χοιρόλακος

 

   Αταύτιστος οικισσμός που καταγράφεται στην απογραφή του 1671 και τοποθετείται στην περιοχή του Δήμου Μινώας Πεδιάδος.

 

Πηγές 

Ν. Σταυρινίδης - Μεταφράσεις