Αίπεια

 

   Αταύτιστη ως προς την ακριβή της θέση αρχαία πόλη της Κρήτης.

   Αναφέρεται απο τον Στέφανο Βυζάντιο (Εθνικά) ως τρίτη πόλη με το ίδιο όνομα, μαζί με την Αίπεια της Μεσσηνίας και της Κύπρου.

 


Πηγές

books.google.gr