Αποσέρκλα

   Χωριό τουλάχιστον της Β' Βυζαντινής περιόδου, αταύτιστο ως προς την ακριβή του θέση,  που τοποθετείται στον νομό Ηρακλείου και ίσως στην Επαρχία Τεμένους.

   Αναφέρεται σε έγγραφο του 1248 (Aposercla) ως χωριό με κτήματα της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που τα καλιεργούν 6 ζευγάρια βόδια.

   Στις απογραφές της Ενετικής περιόδου δέν αναφέρεται, οπότε ίσως εγκαταλείφθηκε

 

 

Πηγές

Σ. Σπανάκης - Πόλεις και χωριά της Κρήτης

Ιωάννης Φαντάκης – Οι Οικισμοί της Κρήτης κατά τη Β΄ Βυζαντινή Περίοδο