Ασίλιανη

  Αναφέρεται σε έγγραφο του 1307 οπου κατανέμεται σε δύο μερίδια η περιουσία του ευγενούς Ιωάννη Cornario, η οποία αποτελλείται απο 32 σερβενταρτίες στην κεντροανατολική Κρήτη. 

  Ανάμεσα στους οικισμούς που αναφέρονται, υπάρχει και ο οικισμός Ασιλίανη (Asiliani) χωρίς αναφορά στην σκριβή θέση του.

 

Πηγές

Χ. Γάσπαρης - Η γή και οι αγρότες στη μεσαιωνική Κρήτη.