Αυλών

 

   Αταύτιστη ως προς την ακριβή της θέση πόλη της Κρήτης, που αναφέρεται απο τον Στέφανο Βυζάντιο ώς πόλη ή ως τόπος.

 

Πηγές 

Στ. Βυζάντιος - Εθνικά