Χαλκητόριον

  Αταύτιστη ως προς την ακριβή της θέση αρχαία πόλη της Κρήτης, που αναφέρεται πρώτη φορά απο τον Απολόδωρο και τοποθετείται στα υψώματα του όρους Μαλάξα.

  Ωστόσο η ύπαρξη της στην Κρήτη αμφισβητείται και τοποθετείται κοντά στην αρχαία Μίλητο της Καρίας, στη σημερινή Τουρκία.

  Η πόλη θεωρείται σύγχρονη της αρχαίας Βαλχανίας, που τοποθετείται στον μυχό του κόλπου της Σούδας. 

 

Πηγές

Ν. Πλάτωνος - Συμβολή εις το τοπωνυμικόν την τοπογραφίαν και την 

                        ιστορίαν των πόλεων και των φρουρίων της Κρήτης (pdf)