Δαίδαλα

 

   Αταύτιστη  ως προς την ακριβή της θέση αρχαία πόλη της Κρήτης, που αναφέρεται απο τον Στέφανο Βυζάντιο (Εθνικά).

 


Πηγές

books.google.gr