Ερταία

 

  Αταύτιστη ως προς την ακριβή της θέση πόλη της Κρήτης που αναφέρεται σε επιγραφή που βρέθηκε στην Κνωσό.