Γράμμιον

 

  Αταύτιστη ως προς την ακριβή της θέση αρχαία πόη της Κρήτης. 

  Απο τον Pashley τοποθετείται στην ανατολική Κρήτη, στην ευρύτερη περιοχή του Παλαίκαστρου Σητείας.

 

Πηγές

R. Pashley - Ταξίδια στην Κρήτη