Καμινάδες

 

  Αταύτιστος ως προς την ακριβή του θεση οικισμός, που τοποθετείτα στην ευρύτερη περιοχή της παλαιότερης Επαρχίας Μονοφατσίου.

Αναφέρεται μόνο στις Ενετικές απογραφές του 1583 ''Caminades'' με 16 κάτοικους (P. Castrofylaka) και του 1630 ''Caminadhes'' (Bassilicata).

 

Πηγές 

Σ. Σπανάκης - Πόλεις και χωριά της Κρήτης