Καρτενικό

  Αταύτιστος ως προς την ακριβή του θέση οικισμός, που αναφέρεται σε κατάλογο οικισμών (Cartenico) που ανήκουν στον Λατίνο Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης.

 

Πηγές

Σ. Σπανάκης - Πόλεις και χωριά της Κρήτης