Κιναμο

  Οικισμός που αναφέρεται σε έγγραφο του 1388 (Chinamo) του Δουκικού αρχείου του Χάνδακα χωρίς αναφορά στην ακριβή θέση του.

 

Πηγές

Σ. Σπανάκης - Πόλεις και χωριά του Χάνδακα