Κύταιον

 

 Αταύτιστη ως προς την ακριβή της αρχαία θέση πόλη της Κρήτης, αναφέρεται απο τον Στ. Βυζάντιο, ενώ τοποθετειται στο Καβούσι Λασιθίου απο τον Μπουντελμόντι.