Μπαμπαλιανά

  Αταύτιστος ως προς την ακριβή του θέση οικισμός της επαρχίας Μονοφατσίου.

  Αναφέρεται μόνο απο τον Spratt (travels and researches in Crete) που τον τοποθετεί κοντά στους οικισμούς Φαβριανά και Καστελλιανά.