Περτενε

  Αναφέρεται σε συμβόλαιο του συμβολαιογράφου του Χάνδακα Brixano το 1301, χωρίς αναφορά στην ακριβή του θέση.

 

Πηγές

Σ. Σπανάκης - Πόλεις και χωριά της Κρήτης