Πικρινι

  Αναφέρεται σε έγγραφο του Δουκικού αρχείου του Χάνδακα (casale Picrini) το 1395 χωρίς αναφορά στην ακριβή θέση του

 

Πηγές 

Σ. Σπανάκης - Πόλεις και χωριά της Κρήτης