Πολίχνη

 

   Πόλη των ιστορικών χρόνων που σύμφωνα με τον Θουκιδίδη είναι όμορη της Κυδωνίας.