Σαριτες

Αναφέρετια (casale Sarites) σε έγγραφο του Δουκικού αρχείου του Χάνδακα το 1394, χωρίς να καθορίζεται η ακριβής θέση του οικισμού.

 

Πηγές

Σ. Σπανάκης - Πόλεις και χωριά της Κρήτης