Σορλάνο

  Αναφέρεται σε έγγραφο του 1394, του Δουκικού αρχείου του Χάνδακα.