Σορλάνο

 

   Αναφέρεται σε έγγραφο του Δουκικού αρχείου του Χάνδακα, (Casale Sorlano) το 1394,χωρίς να αναφέρεται σε κάποια απογραφή.  

   Απο τον Σ. Σπανάκη, τοποθετείται στην κεντροανατολική Κρήτη.

 

Πηγές

Σ. Σπανάκης - Πόλεις και χωριά της Κρήτης