Σωρός

 Αταύτιστος ως προς την ακριβή θέση του οικισμός που αναφέρεται (casale Soro) σε έγγραφο του Δουκικού αρχείου του Χάνδακα το 1374.