Θοδωρίκι

  Αταύτιστος ως προς την ακριβή του θέση οικισμός της Ενετοκρατίας, που τοποθετείται στην περιοχή της Παρακάντια και αναφέρεται στο Κατάστιχο των Εκκλησιών του Κοινού (Cato Thodorici).

  Στο χωριό υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία έπεσε απο τον σεισμό του 1303 και δέν ξανακτίστηκε. 

  Σε άλλο έγγραφο του 1371 αναφέρεται ως Thodorici, ενώ στις Ενετικές απογραφές του 16ου και 17ου αιώνα δεν αναφέρεται.

 

Πηγές

Σ. Σπανάκης - Πόλεις και χωριά της Κρήτης