Τζανιδιανά

 Αταύτιστος οικισμός ως προς την ακριβή του θέση, που τοποθετείται στην επαρχία Μαλεβιζίου.

 Αναφέρεται σε κατάλογο οικισμών του 1818.

 

Πηγές

Ν. Ανδριώτης - Πληθυσμός και οικισμοί της ανατολικής Κρήτης