Βραχιωνίτης

  Αταύτιστος ως προς την ακριβή του θέση οικισμός του Σεξτερίου του Αγίου Μάρκου.

  Αναφέρεται στο Κατάστιχο των φέουδων των Ενετών αποίκων του 13ου - 14ου αιώνα και ίσως πρόκειται για οικισμό της Β' Βυζαντινής περίοδου που ερημώθηκε κατα τη διάρκεια της Ενετοκρατίας.

 

Πηγές

Ι. Φαντάκης - Οικισμοί της Κρήτης κατα τη Β' Βυζαντινή περίοδο