1830 - 1940

 

   Απο την έναρξη της Ατμήρους Επιβατικής Ακτοπόΐας, 

έως την έναρξη του Β' παγκοσμίου πολέμου.